Het Unesco Werelderfgoed Centrum dreigt de werelderfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee af te pakken, als het kabinet niet snel uitlegt waarom er in principe gas gewonnen mag worden.

Gaswinning in de Waddenzee is volgens Unesco onverenigbaar met de internationale verplichtingen van Nederland om het werelderfgoed te beschermen, behouden en over te dragen aan volgende generaties. Het kabinet moet voor 15 januari tekst en uitleg geven over de gaswinning, als ze willen dat de Waddenzee zijn status behoudt.

Het Unesco Werelderfgoed Centrum is ook tegen de graaf- en bouwwerkzaamheden die nodig zijn om een windpark aan te leggen in het noordelijke deel van de Waddenzee. Het Werelderfgoed Centrum is bezorgd over de biodiversiteit en wil ook over dat project meer weten.

Als de Nederlandse antwoorden niet voldoende worden bevonden, wordt de status van de Waddenzee op de eerstvolgende internationale vergadering van UNESCO in juni 2022 besproken.